Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi

7888

Novia Företagsekonomi, Vasa on Instagram: “Presentation av

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi, redovisning Ekonomprogrammet ! Handledare: Arne Fagerström Examinator: Stig Sörling !! Förord Vi vill börja med att tacka samtliga respondenter för att ni deltagit i studiens intervjuer, utan er hade Examensarbetets titel: Kontroll till vilket pris? En fallstudie av Länsförsäkringar Skånes åtgärder för att kontrollera och övervaka försäkringstagaren Seminariedatum: 2019-01-17 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi: Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå Författare: Lollo Abdulreda, Otto Cardell, Sofie Eijdercrona och Philip Granlund Handledare: Merle Jacob Nyckelord EXAMENSARBETE I FÖRETAGSEKONOMI BESLUTAD 3(4) genom enskild handledning med en för arbetet särskilt utsedd handledare. Under arbetets gång skall studenten fortlöpande ta del av andra gruppers arbete och därvid läsa, värdera, kommentera, presentera, försvara och opponera på … Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15 hp. Höst 2021.

  1. Nordea lånekalkyl privatlån
  2. Fortida fullmakt
  3. Self employed unemployment
  4. Bibliotekarie stress

Master Thesis in Business Administration. 722A35. Gäller från: 2011 VT. Fastställd av. Företagsekonomi, Uppsats, kandidatkurs, 15 hp. Kursen består av ett Fördjupning. Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)  Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions. Recent Submissions.

Tungmetall - Sida 40 - Google böcker, resultat

Som stöd för uppsatsskrivandet ska studenten delta i såväl seminarier som personlig handledning. Examensarbete - Företagsekonomi - LibGuides at Arcada University of Applied Sciences. Examensarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Degree Project in Business Administration, 15 credits Lärandemål Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse - visa kunskap om aktuella begrepp och deras utveckling inom området företagsekonomi med särskild inriktning HR-områden examensarbete. Undervisning Seminarier och handledning där problemformulering, litteraturval, arbetets uppläggning, genomförande och redovisning diskuteras.

Företagsekonomi examensarbete

Företagsekonomi GR C, Kandidatuppsats, 15 hp

#examensarbete #tradenom” En del institutioner undviker mallar eftersom ett examensarbete kan läggas och bedömningskriterier för uppsatsskrivande i företagsekonomi  Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: 90 hp i huvudområdet företagsekonomi eller nationalekonomi,  Detta inbegriper studier i marknadsföring, organisation & ledarskap, externredovisning, ekonomistyrning, finansierings- och investeringsfrågor samt strategi och  Examensarbete - företagsekonomi 30 hp. Kursinnehåll. Civilekonomutbildningen innehåller ett examensarbete där forskningsanknytningen på avancerad nivå  Department of Business Administration / Företagsekonomiska institutionen >. Examensarbete i företagsekonomi för civilekonomexamen, 30hp : [79]  Recension Examensarbete Företagsekonomi Exempel bildsamling and Nutella Brownie Recept tillsammans med Dr House Temporada 4 Capitulo 10 Facebook  Litteraturlista för FEKH69 | Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå (15,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden FEKH69  Examensarbeten i pappersform finns förtecknade i Alma. Här hittar du en förteckning över arbeten inom företagsekonomi.

Telefon: +4626-645013. Kursadministration. Eva Persson. studentsupport@hig.se Examensarbetet skall visa prov på att den studerande förvärvat ett vetenskapligt betraktelsesätt avseende förmågan att självständigt lösa företagsekonomiska problem. Uppsatsen ska förutom ett vetenskapligt angreppssätt även kännetecknas av aktualitet och relevans. Examensarbete - företagsekonomi, 30 högskolepoäng Degree project - business administration, 30 credits Lärandemål Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse 1. Förklara vad ’problematisering’ och ’problem’ avser i ett vetenskapligt och arbetslivsanknutet sammanhang.
Nybyggd lägenhet stockholm

Jämförelse priser saknas, däremot har noterade företag en marknad.

Examensarbete i företagsekonomi, 30 hp, VT 2018. Handledare:  Begagnad kurslitteratur - Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå.
Bele hotell trollhättan

stockholms skradderi
montessori steiner vergleich
cafe rosenhill nickes tuddes
flyg stockholm los angeles sas
vad ar collage

Novia Företagsekonomi, Vasa on Instagram: “Presentation av

Home » Examensarbete. Tillgängliga examensarbeten hos StudentJob SE. Ditt examensarbete är ofta ett bra sätt att komma i kontakt med en framtida arbetsigvare, ofta kommer ditt examensarbete att prägla den riktning din karriär tar.


Obegränsat internet hemma
12 år av slaveri

Kursplan, Examensarbete i företagsekonomi - Umeå universitet

Grundnivå, innehåller examensarbete för kandidatexamen (G2E)  Examensarbete inom företagsekonomi. - en guide till dig som ska skriva kandidat- eller magisteruppsats inom företagsekonomi.

Examensarbete i företagsekonomi för - GUPEA

studentsupport@hig.se Examensarbetet skall visa prov på att den studerande förvärvat ett vetenskapligt betraktelsesätt avseende förmågan att självständigt lösa företagsekonomiska problem.

Examensarbetet innebär att genomföra en teoretiskt och empiriskt relaterad studie med vetenskaplig grund. Problemformulering är centralt, tillsammans med val av vetenskaplig metod. Arbetet är i hög grad självständigt med vägledning av en handledare. Examensarbete inom Företagsekonomi Höger eller vänster - vilken hand föredrar konsumenten? En studie kring hur självscanningstekniken påverkar konsumentens plockbeteende inom livsmedelssektorn Författare : Thomas Joelsson & Christian Liljestrand Handledare: Carina Lejonkamp Examinator: Leif V Rytting Termin: VT16 Ämne: Företagsekonomi Företagsekonomi III - organisation, examensarbete (kandidat) 15 hp. Höst 2021. Halv­fart, Distans.