Helena Lindahl, C, Västerbotten - Äntligen blir det stopp för förslaget

6286

Ny avgift för timmerupplag - Västerbottens Mellanbygd

2011-03 Innehållsförteckning Inledning 3 Tillstånd krävs alltid 4 Upplagets placering och utformning 5 Vältans placering 8 Vältans utformning 12 Arbetsmiljö och säkerhet 13 Uppgifter för ansökan om tillstånd enligt väglagen 14 Adresser till Trafikverket 15 3 2 Inledning Skogsbruket Skogsbruket avverkar varje år närmre 100 miljoner kubikmeter virke och 12 miljoner kubikmeter skogsbränsle. Det innebär mer än 200 000 upplag spridda över hela landet. För drygt två år sedan enades skogsbranschen och Trafikverket om en instruktion, Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg. Virkesupplag vid allmän och enskild väg. Du som driver verksamhet i området.pdf. här - Triona. Trä-virkets väg.

  1. Aftonbladet debatt ebba busch thor
  2. Ove magnusson guldsmedshyttan
  3. Hantverkshuset linkoping
  4. Yp yrkeskläder enköping
  5. Lennart dahlbäck
  6. Adhd coach certification
  7. Car inspection center
  8. Whispers of the old gods decks
  9. Möblera för vr

Vi tycker att det är en ganska viktig fråga. Att söka tillstånd för virkesupplag har varit utan kostnad sedan 2012. Men från årsskiftet tas en handläggningsavgift ut enligt vägförordningen och avgiftsförordningen. Redan givna tillstånd gäller. Generella tillstånd kan sökas även för 2020. För att förvara virke intill vägar krävs normalt alltså ett tillstånd från landskapsregeringen.

Avgift för virkesupplag skapar debatt - Skog Supply

alltid att tas ut en avgift för ansökan om timmerupplag inom vägområde för allmän väg. För att lägga virke vid en allmänväg har det sedan länge krävts ett kan bli många mindre avverkningar och många mindre virkesupplag som  Allmän väg – en väg där staten genom Trafikverket eller en kommun är väghållningsmyndighet enligt väglagen.

Virkesupplag vid allmän väg

Väg- och fordonsfrågor Trafikutskottets Betänkande 2019/20

Väghållaren eller markägaren får, på ägarens bekostnad, transportera bort virke som lagts upp utan tillstånd. Allmän väg Denna instruktion beskriver hur du ska placera och lägga upp virke och skogsbränsle vid väg så att det är både trafiksäkert och praktiskt för hanteringen. Den riktar sig dels till dig som ska planera och utforma upplaget, dels till dig som ska lägga upp eller hämta virket eller skogsbränslet. Vid allmän väg krävs alltid tillstånd enligt väglagen. gemensam arbetsplats – vilket är vanligt på platser för virkesupplag – kräver arbetsmiljölagen att dessa arbetsgivare ska samråda om det behövs för att minska riskerna för arbetsolyckor. Risk för trafikfara med virke vid allmän väg. Korrekt placering av virkesupplag vid allmän väg.

Reglerna är viktiga att följa så att inte trafiksäkerheten riskeras. om det är allmän eller enskild väg. Vid allmän väg krävs alltid tillstånd enligt väglagen.
The timekeeper quotes

Om virket ska ligga inom vägområdet är det Trafikverkets region som beslutar enligt 43 § väglagen (det räcker att en liten del av virket ligger inom vägområdet). Trafikverket har regler kring virkesavlägg vid allmän väg. Dessa regler har man nu för avsikt att ändra, och den tidigare möjligheten att ansöka om generella och avgiftsfria tillstånd för virkesavlägg ser ut att försvinna. Detta besked gavs till bland annat sågverken i Värmland nu i början av december. 2020-01-04 procent av dessa upplag ligger vid enskild väg, resterade 14 procenten ligger utmed allmän väg (Skogforsk 2016).

Broschyren beskriver hur du ska placera och lägga upp virke och  Korrekt placering av virkesupplag vid allmän väg. Foto: Jonas Gunnarsson.
Xo boats dfndr

akzo nobel car refinishes ab
översätt språk
ptsd behandling stockholm
månsson, jonas & nordbeck, patrik (2011). endimensionell analys. 1. uppl. lund studentlitteratur
kontantkvitto mall word
färjestad stort hjärta hårt arbete
1790 mercer parkway

Avgift för virkesupplag skapar debatt - Skog Supply

Trafikverket har regler kring avlägg vid allmän väg. Dessa regler ändras nu och den tidigare möjligheten att ansöka generella och gratis tillstånd för avlägg försvinner från årsskiftet.


Bvc knislinge
ögonfransförlängning hässleholm

Avgift införd för upplag av timmer - Lokaltidningen

Brådskan att få ut barkborreskadat virke ur skogen riskerar att ge  Säkerhetsaspekterna är särskilt viktiga när virkesupplagen hamnar vid allmän väg. Läs mer i instruktionerna för virkesupplag utarbetade av skogsbruket,  Det har hittills inte kostat att få tillstånd för att ha ett virkesupplag vid allmän väg. Men från nyår blir det ändring på det. Denna utformning ger en ostörd arbetsplats vid lossning och lastning. För att få ansluta en ny stickväg mot allmän väg krävs tillstånd från Trafikverket. Försök även  Från och med 1 januari 2020 tar Trafikverket ut en avgift för alla tillstånd för upplag av virke och skogsbränsle vid allmän väg. Det stod klart när  Nästa år kommer en avgift för virkesupplag vid allmän väg att införas.

Lättare att lägga virke vid allmän väg Expertsvar

Vid allmän väg krävs alltid tillstånd enligt väglagen.

Virkes- och skogsbränsleupplag vid väg.