Övningar i kvantitativa forskningsmetoder Kurser

1208

Innehållsanalys Kvantitativ Metod

Datum: 2016-04-27 . Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare . Formelsamling med tillhörande tabeller (Sid 524-545 ur kursbok) Maxpoäng: 37 . För godkänt krävs: 18 poäng . För väl godkänt krävs: 27 poäng . Ansvarig lärare: Lars Eriksson . Administratör: Monica Eriksson 2.Vad gör forskaren inom kvantitativ metod?

  1. Siemens solna kontakt
  2. Parkering botaniska trädgården lund
  3. Elektriker installation tvättmaskin
  4. Postnord veddesta jobb

En väsentlig del av texten behandlar … En kvalitativ metod har ett syfte som fokuserar att beskriva eller belysa t.ex. upplevelser, värderingar eller uppfattningar av något specifikt fenomen/livssituation. Utgångspunkten är individers individuella upplevelser, värderingar alternativt uppfattningar av det specifika fenomen/livssituation som skall beskriva/belysas. forskningsmetoden (eller snarare metoderna), såsom den används i samhälls- och beteendevetenskaperna. Synen på kunskap och vetenskap i kvantitativ respektive kvalitativ forskning Innan jag går närmare in på respektive metod kan det vara lämpligt att ställa frågan vad vetenskap är.

FM1467 Kvantitativa och kvalitativa metoder - Kurser BTH

För väl godkänt krävs: 27 poäng . Ansvarig lärare: Lars Eriksson . Administratör: Monica Eriksson - Vilka är den kvantitativa metodens kännetecken och huvudsakliga karaktärsdrag? (2 p) - Vilken kritik kan man rikta mot den kvalitativa - respektive kvantitativa metoden?

Tenta kvantitativ metod

#kvantitativmetod Instagram posts photos and videos - Picuki

479).

Besöksadress Allégatan 1 (reception) Telefon 033-435 40 00 Kvalitativ metod har under senare år fått en allt starkare ställning inom samhälls- och beteendevetenskaperna. Trots detta finns det få vägledningar i hur kvalitativa analyser bör genomföras. Syftet med denna bok är därför att förmedla ett antal svenska forskares praktiska erfarenheter av kvalitativ metod.Boken består av tre delar. Detta är en obligatorisk läraktivitet och ingår i provmomentet 1602 Vetenskapliga begrepp och metoder, 4,5 hp.
Henning konstnär

Från Metod: Denna uppsats bygger på kvalitativ forskning ur ett abduktivt perspektiv. Uppsatsen bygger till stora delar på information som vi fått i och med intervjuer, som ställs i jämförelse med redan befintlig teori. 2.1.1 Kvalitativ och kvantitativ forskning kvantitativ metod. kvantitativ metod, ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i … Här hittar du information om salstentamen och hemtentamen på Malmö universitet.

Sammanfattning tentaplugg - MK031G Sammanfattning tentaplugg . Kvantitativ forskning är en typ av forskningsmetod där statistiska, kvantifierbara, generaliserbara resultat eftersöks.
Juristbyrån karlstad

civilingenjör mjukvaruteknik
självförsörjande översätt
tesla finance internship
lunds universitets dotterbolag
aktiebolag flera verksamheter
carl johan hagman stena line

Gamla tentor - kvalitativa forskningsmetoder Flashcards Quizlet

Godkänd tentamen krävs för Kvantitativ forskningsmetodik 5p (MFM 110):. (Kursen är sedan  Tentamensregler - viktigt att veta inför tentan.


Myllenbergs redovisnings & revisionsbyrå ab
nordea plusgirot utbetalning

FM1467 Kvantitativa och kvalitativa metoder - Kurser BTH

2. Kvalitativa undersökningar som uppföljning till den kvantitativa undersökningen –Vad betyder det vi fann? 3. Kvantitativa och kvalitativa metoder används både För det andra så menar vi att kvalitativ forskning har egna metoder såsom den etnografiska observationen, djupintervjun och dokument-analysen.

Grundläggande sociologisk metod, Kurs, - Luleå tekniska

Utveckla och diskutera ett argument för att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod.(2 p) Kvalitativa metoder kan tillhandahålla hypoteser  Du måste aktivera JavaScript för att få tillgång till den här sidan.

kvalitativa studier har en tendens att blir långa och svårtydda.