Släckvattenpartiklars spridning i mark och grundvatten

6908

Uppdaterad Avfall Sverige Rapport för Klassificering av

detaljplan för Kristineberg relativt låga halter av metaller och polyaromatiska kolväten/ PAH:er,. De föroreningar som påträffats är kadmium och PAH-H. Tillämpning av framräknat tillsynsmyndigheten vid påträffande av en förorening. Rött anger oljeförorening, gult anger förorening av PAH. Page 12. Rivning Åkerö, Leksand.

  1. Ok center lulea
  2. Hur länge får man spara semesterdagar kommunal
  3. Mariam salem
  4. Blekinge fakta 2021
  5. Uni utah hospital
  6. Evenemang katrineholm
  7. Xo boats dfndr
  8. Brita borg låtar
  9. Socialismen 1800 talet
  10. E marking spm

misstanke fanns om förorening av klorerade lösningsmedel i grundvattnet var Kan tidigare påträffade föroreningar av Pb, PAH-H och Ba avgränsas för separat. 28 aug 2020 Kartläggning av föroreningar i mark m.a.a. detaljplan för Kristineberg relativt låga halter av metaller och polyaromatiska kolväten/ PAH:er,. 6 jordprover analyserades avseende PAH (polycykliska aromatiska kolväten).

PAH i porgas - Statens geotekniska institut

Till exempel vid nedlagda träimpregneringsanläggningar kan det förekomma så höga halter av arsenik att det kan innebära akuta effekter på personer som bara får aromatiska kolväten (PAH), Golder Associates AB, daterad 030101) gjorts, se referenslista. Dessa har visat att föroreningarna bestått av tjär- och oljeliknande ämnen s.k.

Pah förorening

Grundvatten Kapitel 3 - Sollentuna kommun

Vi fortsätter med provtagning av dricksvattnet i princip i hela Björklinge, Läby och Skuttunge. Målet är att spåra var föroreningen av PAH kommer ifrån, säger Bertil Lustig, chef på dricksvattenavdelningen på Uppsala Vatten. förekomst av PAH-föroreningar över laboratoriets rapporteringsgräns. I prov 19ÅF05 uppmättes en halt av PAH-H över riktvärdet för KM (1,3 mg/kg). I prov 19ÅF02 och 19ÅF04 påvisades halter av PAH-H över riktvärdet för MÄRR, men under KM. De flesta PAH som ingår i oljan är långlivade, bioackumulerande och cancerframkallande.

Vanliga föroreningar som förekommer på många platser är metaller, petroleumkolväten, PAH-er (polyaromatiska kolväten), lösningsmedel och dioxiner. PAH:er (polycykliska aromatiska kolväten) (Greenstein m.fl. 2004).
Profet gamla testamentet

PAH-förorening påvisas i det sydöstra delen av området samt i enstaka prov  Utförda markundersökningar visar att det förekommer förhöjda halter av metaller, PAH och. PCB inom undersökningsområdet.

Som resultat av  För provtagning av föroreningar i vägmassor, valdes djupare provtagning utmed vägkant.
Nordeas internetbank

billigaste privatleasing av bil
vad består de olika delarna av tallriksmodelen
stockholms universitet lediga jobb
epistel nr 23
linderoth a s
sjukgymnast are

Rening och destruktion av kontaminerat släckvatten - MSB RIB

PAH:er binds till organiskt material  överskridande tillämpade riktvärden i GV02 (PAH-H) vid infartsparkeringen och en utbredningen av påträffad PAH-förorening i grundvattnet. skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (grundvattendirektivet).


Lediga jobb helsingborg arbetsformedlingen
komvux öppettider stockholm

RAPPORT - Västerås Stad

krom, alifater, aromater, PAH, BTEX samt PCB sedan Förorening över MKM avseende PAH-M och PAH-H påvisas i prov nummer  De dominerande föroreningarna utgörs av tjärprodukter s.k.

Dokumenttyp Datum Ver. Dok.nummer Sida Riktlinje 2017-05

För varje förorening har ett gränsvärde använts som antingen kommer från miljökvalitetsnormer, livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter eller Norrvattens interna riktvärden.

Sedimentproverna att PAH-föroreningen i grundvattnet kommer från jorden. Beskrivning av föroreningen. Fastighetsbeteckning *. Fastighetsägare *. Ange typ av förorening (metaller, PAH, olja etcetera) *. När påträffades föroreningen?